Berichten Beukske

editie 21-10-2020

RABO CLUBSUPPORT

De Rabobank investeert een deel van de winst  in maatschappelijke bestedingsdoelen van clubs. Leden van de Rabobank kunnen tot en met 25 oktober stemmen op een club of vereniging van hun keuze. Als u graag mee wilt doen aan deze actie, wel een rekening hebt bij de Rabobank maar geen lid bent, dan kunt u snel en gratis lid worden via de Rabo app. Het werkt heel eenvoudig via ‘zelf regelen’.

De Dorpsbieb ontvangt geen gemeentelijke subsidie en de leners betalen geen contributie. Met een brede opzet proberen we zoveel mogelijk mensen van dienst te kunnen zijn door het uitlenen van boeken, voorlezen aan peuters, het Repaircafé, lezingen, een handwerkgroep en een leeskring.

We hopen van harte dat u de Dorpsbieb wilt ondersteunen door uw stem (-men) op ons uit te brengen. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor!

 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren waarbij ze vrijwilligerswerk doen om kennis te maken met maatschappelijke belangen. Net als vorig jaar bieden we een stageplek voor scholieren van het Twents Carmel College. De komende weken kan het zijn dat u, naast de vaste vrijwilligers, een stagiaire in onze bieb ontmoet.

 

CORONAREGELS

Wij verzoeken u vriendelijk u aan de geldende coronamaatregelen te houden als u de bieb bezoekt. Denkt u alstublieft aan het ontsmetten van uw handen bij binnenkomst in ’t Trefpunt, een mondkapje te dragen en anderhalve meter afstand te bewaren tot andere mensen. Er mag niet meer dan één persoon tegelijk in de bieb, met uitzondering van meerdere mensen die tot één huishouden behoren.

Dorpsbieb Weerselo, van en voor ons allemaal!

 


editie 1 juli 2020

Openingstijden dorpsbieb

Voor de zomervakantie zijn we geopend op vrijdag 3 juli, 14-16 uur, dinsdag 7 juli, 10-12 uur en vrijdag 10 juli, 14-16 uur.

Daarna zijn we vanwege zomervakantie 4 weken gesloten.

Na de vakantie zijn we tot 1 september weer open op dinsdagmorgen 10-12 uur en vrijdagmiddag 14-16 uur: dus op 11, 14, 18, 21, 25 en 28 augustus.

Vanaf 1 september hopen we weer onze vaste dagelijkse openingstijden te kunnen gebruiken.

 

We laten één persoon tegelijk toe in de bibliotheekruimte. Mogelijk moet u daarom even wachten. Uiteraard vragen we iedere bezoeker de afgesproken Coronamaatregelen in acht te nemen. Teruggebrachte boeken worden 72 uur in quarantaine geplaatst.

 

Zwerfboekenkast op Het Stift

In het gerenoveerde Gebouwtje op Het Stift komt u ons nu ook tegen. Met ingang van 4 juli kunt u voor het lenen van een boek ook op die plek terecht. Daarbij gelden dezelfde regels als voor de andere zwerfboekenkast: het boek graag op een redelijke termijn terugbrengen.

 

 

Mocht u een klein huishoudelijk apparaat te repareren hebben dan is daarvoor nog ruimte op 3 juli. Stuur ons dan een berichtje. Dat kan door op onze website (www.dorpsbiebweerselo.nl) de kop Repaircafé in de taakbalk aan te klikken, uw gegevens achter te laten en aan te geven wat er gerepareerd moet  worden. Ook willen we dan graag weten wanneer u, tussen 16 en 18 uur langs komt.

 

 

 

 

 

 

 

editie 18 maart 2020

 

TIJDELIJKE SLUITING DORPSBIEB DOOR CORONAVIRUS

Als gevolg van het heersende coronavirus heeft het bestuur van ’t Trefpunt besloten voor onbepaalde tijd de deuren te sluiten om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent uiteraard dat de Dorpsbieb óók tot nader bericht gesloten is en alle geplande activiteiten voorlopig komen te vervallen. ​​

 

TERUGBLIK INFORMATIE AVOND VERSLAVINGEN

Maandag 10 maart werd door de Dorpsbieb een informatie avond over verslavingen georganiseerd. Twee voorlichters van Verslavingszorg Tactus en SWTD gaven veel waardevolle tips/aanwijzingen voor ouders over verschillende verslavingen. Onderwerpen die de revue passeerden waren alcohol, roken, drugs, lachgas, energydrinks, xtc, gamen etc. Er was veel gelegenheid om vragen te stellen en de voorlichter van Tactus putte niet alleen uit haar ervaringen met cliënten maar ook uit ervaringen met haar eigen pubers. Het was een heel waardevolle avond waarop we veel gehoord en geleerd hebben. Op onze website vindt u een digitale presentie van de avond. Voor verdere informatie over bovengenoemde onderwerpen verwijzen we u graag naar de volgende sites:

www.hoepakjijdataan.nl

www.alcoholinfo.nl

www.drugsinfo.nl

www.hoezomediawijs.nl

www.hoezomediawijsheid.nl

Dorpsbieb Weerselo, van en voor ons allemaal!

 

 

 

 

 


editie 11 maart 2020

 

ZWERFBOEKENKAST PLUS TIJHUIS

Vóór de Dorpsbieb geopend was, stond er al een zwerfboekenkast van de bieb in de (oude) supermarkt van Daniëlle Tijhuis; een mooi plekje naast de servicebalie. Toen de winkel tijdelijk ging verhuizen naar de Loohuisveldweg ging onze boekenkast mee. Daar kreeg de kast een opvallende plek in de hal. Veel lezers hebben daar gebruik van gemaakt. Nu is Plus Tijhuis terug op het oude nest, in een prachtig nieuw jasje. We hebben met Daniëlle kunnen constateren dat in het nieuwe pand geen plek is voor een zwerfboekenkast.

Hierbij willen we Daniëlle hartelijk danken voor de gelegenheid die zij ons geboden heeft om veel mensen kennis te laten maken met de Dorpsbieb.

Mocht u de zwerfboekenkast bij de Plus missen, u bent van harte welkom in de Dorpsbieb!

HANDWERKMIDDAG

Donderdag 12 maart van 14.00 – 16.00 uur is er weer handwerken aan de koffietafel van de Dorpsbieb. Houdt u van handwerken en vindt u het gezellig om dit samen met anderen te doen, kom dan naar de bieb en neem uw eigen handwerk mee. Een vrijwilliger is aanwezig. Koffie/thee is voor eigen rekening.

REPAIRCAFÉ

Vrijdag 13 maart van 16.00 – 20.00 uur is er een Repaircafé. Reparaties dient u tijdig aan te melden via onze website of met een formulier, verkrijgbaar in de bieb. Op het door u aangegeven tijdstip is er dan een vrijwilliger van het Repaircafé aanwezig, zodat u samen kunt bekijken óf en hoe uw eigendom gerepareerd kan worden.

Dorpsbieb Weerselo, van en voor ons allemaal.

 

 


editie  4 maart 2020

 

INFORMATIEAVOND VERSLAVINGEN

Wanneer moet je je als ouder zorgen maken over het drinkgedrag van je kind? Hoe maak je je kind weerbaar tegen groepsdruk? Moet je verbieden of kun je beter op andere manieren grenzen stellen? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de informatieavond die de Dorpsbieb organiseert in samenwerking met Tactus Verslavingszorg op dinsdag 10 maart van 20.00 uur tot ca. 21.30 uur in ’t Trefpunt. De avond is bedoeld voor ouders/verzorgers (en andere geïnteresseerden) van kinderen van groep 8 van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

De ouders krijgen informatie over alcohol, drugs, gamen en andere verslavingen en de risico’s daarvan. Ook krijgen ze tips hoe je grenzen stelt. Welke valkuilen zijn er die leiden tot misverstanden en conflicten? Hoe belangrijk is de houding van de ouders ten opzichte van deze middelen en de afspraken die zij maken met hun kinderen?

U bent van harte welkom!

INZAMELING BOEKEN

Vrijdag 6 maart van 18.30 – 20.00 uur is er weer gelegenheid om uw overtollige boeken te doneren aan de Dorpsbieb. We hopen op een mooie opbrengst.

 

 

 

 

editie 26 februari 2020

 

DRINKEN, ROKEN, BLOWEN, GAMEN……. HELP!

Wanneer moet je je als ouder zorgen maken over het drinkgedrag van je kind? Hoe maak je je kind weerbaar tegen groepsdruk? Moet je blowen verbieden? Of kun je beter op andere manieren grenzen stellen? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de informatieavond die de Dorpsbieb organiseert in samenwerking met Tactus Verslavingszorg

op dinsdag 10 maart van 20.00 uur tot ca. 21.30 uur in ’t Trefpunt. De avond is bedoeld voor ouders/verzorgers (en andere geïnteresseerden) van kinderen van groep 8 van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

De ouders krijgen informatie over alcohol, drugs, gamen en andere verslavingen en de risico’s daarvan. Ook krijgen ze tips hoe je grenzen stelt. Welke valkuilen zijn er die leiden tot  misverstanden en conflicten? Hoe belangrijk is de houding van de ouders ten opzichte van deze middelen en de afspraken die zij maken met hun kinderen?

“ZON” IN DE BIEB!

Velen van u zullen er met smart op hebben zitten wachten, maar nu is het er: “Zon”, deel 6 van de succesvolle serie “De zeven zussen” van Lucinda Riley. Nog maar nét uitgekomen en nu al verkrijgbaar in de Dorpsbieb!

Uit de inhoud:

Electra is een wereldberoemd fotomodel. Aan het einde van deel 5 hebben we al een klein tipje van de sluier opgelicht gekregen, als we lezen dat Electra  flink onder invloed van drank en medicijnen een visioen krijgt over Pa Salt. Zal er in deel 6 meer duidelijk worden over zijn verdwijning?

REPAIRCAFÉ

Vrijdag 28 februari is er weer een Repaircafé. Het is absoluut niet de bedoeling dat u uw te repareren spullen op een willekeurig moment aflevert in ’t Trefpunt met een briefje erbij. Dan wordt uw eigendom níet gerepareerd. Via onze website of met een formulier, verkrijgbaar in de bieb, kunt u uw reparatie aanmelden. U geeft dan aan op welk tijdstip u aanwezig bent met uw te repareren artikel. Voor laptops/computers etc. is dat tussen 18.00 en 20.00 uur. Zou u de reparatie alstublieft tijdig willen aanmelden? Op het door u aangegeven tijdstip is er dan een vrijwilliger van het Repaircafé aanwezig zodat u samen kunt bekijken óf en hoe uw eigendom gerepareerd kan worden. De gastvrouwen van de bieb nemen géén reparaties aan. Er is in de bieb geen ruimte om iets op te slaan. Wij hopen op uw medewerking.

Donderdag 12 maart van 14.00 – 16.00 uur handwerkmiddag aan de koffietafel

De openingstijden van de Dorpsbieb vindt u achterin ’t Beukske, bij de medische- en weekenddiensten.

 

 

Dorpsbieb op facebook

Route

© 2019 Dorpsbieb Weerselo / Tab-R. All Rights Reserved. Designed By JoomLead